Tjenester

Ishavslink AS er leverandør av  transmisjonskapasitet og sort fiber i Finnmark. Transmisjonskapasitet produseres som optiske kanaler i et DWDM-system (Dense Wave Division Multiplexing) som omslutter Finnmark Fylke i en lukket ringstruktur, supplert med passive CWDM-systemer (Coarse Wave Division Multiplexing) eller sort fiber mellom DWDM-nodene.

Følgende transmisjonskapasiteter leveres på DWDM:

-          1 Gbit/s (Gigabit Ethernet)
-          2.5 Gbit/s (SONET/SDH)
-          10 Gbit/s (Gigabit Ethernet og SONET/SDH)
-          100 Gbit/s (Gigabit Ethermet) 

på følgende leveransepunkter i Finnmark: Alta, Kautokeino, Karasjok, Lakselv, Kirkenes, Vadsø, Vardø, Berlevåg, Kjøllefjord, Honningsvåg og Hammerfest.

Basert på kundeønsker og tekniske muligheter kan Ishavslink AS etablere ytterligere DWDM-noder langs fibertraseene mellom ovennevnte lokasjoner. I tillegg kan transmisjonskapasitet leveres via passiv CWDM mellom DWDM leveransepunktene, evt. direkte på sort fiber på delstrekk der det finnes ledig fiber.

To typer leveranseavtaler inngås med Ishavslink:

1.  Punkt-til-punk avstandsbasert pris basert på xWDM eller optisk kanal basert på xWDM.

2.  Basis kommunikasjon basert på xWDM gjennom hele ringen med tilleggskost pr avtapning.

For begge leveranseavtaler må kunden sette rerutingsmekanismer om dette er ønsket.

Broadnet sitt døgnbemannet driftssenter vil overvåke systemet og det er inngått avtale med entreprenør for utøvelse av lokal drift og vedlikehold. Ishavslink har også reservedelslager sentralt plassert i Finnmark.