Ishavslink har gjennom utbygging i egen regi og inngåelse av langsiktige leieavtaler på fiberinfrastruktur etablert en fiberring rundt Finnmark. På denne fiberinfrastrukturen er det installert teleteknisk utstyr (DWDM) som gjør at selskapet tilbyr høy overføringskapasitet (bølgelengder) til de fleste kommunesentra i Finnmark.

Kundegruppen til Ishavslink er primært teleoperatører, IT tjenesteselskaper og andre storbrukere av transportkapasitet.

Ishavslink er eid av Alta Kraftlag SA, Bredbåndsfylket Troms AS, Hammerfest Energi AS, Luostejok Kraftlag SA, Ymber AS, Repvåg Kraftlag SA og GlobalConnect AS.

GlobalConnect AS sørger for overvåkingen av Ishavslink sitt nett gjennom sitt døgnbemannede driftssenter.

Styreleder i Ishavslink er 

Elin Nilsen (Repvåg Kraftlag / Infranord) 

Styremedlemmer er 

Sigurd Helsing (Hammerfest Energi)

Geir Arne Hestnes (Luostejok Kraftlag)

Silje Ingebrigtsen (Alta Kraftlag)

Dag-Kjetil Hansen (Bredbåndsfylket Troms)

Jim Bratland (Ymber)

Jan Flemming Henriksen (GlobalConnect).