Velkommen til Ishavslink AS

Ishavslink AS har bygget en digital motorvei med nærmest ubegrenset kapasitet rundt hele Finnmark, og leier ut transportkapasitet til teleoperatører, IT tjenesteselskaper og andre storbrukere av transportkapasitet. Motorveien er tatt i bruk til undervisning, næringsvirksomhet og private bredbåndstjenester (Internett, TV og telefoni).

Ishavslink er eid av Alta Kraftlag SA, Bredbåndsfylket Troms AS, Hammerfest Energi AS, Luostejok Kraftlag SA, Ymber AS, Repvåg Kraftlag SA og GlobalConnect AS.

En kartskisse over Ishavslink sin digitale motorvei er vist nedenfor. Lokale tilknytninger kan etableres langs hele denne veien.